Textiel

Waar een aantal jaren geleden nog specifieke beroepsopleidingen voor de textiel bestonden zijn deze nu vrijwel verdwenen. Technologische innovaties en automatisering vragen echter steeds meer kennis en expertise van medewerkers en daarbij is goede scholing van groot belang. Met name voor specifieke processen als spinnen, weven, breien, non wovens, veredelen, verven en drukken dreigt de kennis in veel bedrijven te verdwijnen. Ook de kennis van grondstoffen, textielwaren en garens is belangrijk voor medewerkers.

MODINT Academy zet zich in voor het behoud van deze kennis in de sector. Medewerkers kunnen een algemene operatoropleiding volgen met een aanvullende module voor textieltechnieken die middels e-learning aangeboden wordt. Daarnaast biedt MODINT Academy individuele en groepsopleidingen voor onderwerpen zoals kwaliteit en testen, MVO, recycling en sustainable materials.

Introductie Weefselkennis

Deze module geeft inzicht in diverse aspecten van het weven en de invloed van de weeftechniek op het weefsel. De invloed van bindingen en weeftechnieken op de optiek en het karakter van het weefsel komen ook aan de orde. Ook wordt nader ingegaan op het herkennen van de eigenschappen van het weefsel en de kwaliteit van het weefsel.

Meer informatie
Kaderopleiding Chemisch Technicus

Deze opleiding geeft inzicht in textiele substraten, de veredelingsprocessen en veredelingsmachines. Ook hun onderlinge samenhang komt aan bod.

Na afloop van de opleiding heeft de deelnemer kennis van bewerkingen van textiel en is in staat om te adviseren over procesverbetering en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie
Module Garenkennis

Deze module geeft u inzicht in de verschillende methoden van spinnen en de voor- en nadelen die er zijn. Belangrijk daarbij zijn de eigenschappen en nummeringen van garens en bewerkingen of aanpassingen ervan. Ook wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van garens.

Meer informatie
Module Productspecificaties, kwaliteitscontrole en testtechnieken

Deze module geeft inzicht in specificaties van producten, testmethoden en toepassingen ervan. Welke normen en kwaliteitscontroles daarbij gehanteerd worden en de ijking van de apparatuur komen ook aan de orde.

Meer informatie
Module Veredelen (finishen)

Deze module geeft inzicht in de verschillende methoden om textieldoek te finishen. Nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van finish-methodes zijn aspecten die aan de orde komen. Ook wordt aandacht besteed aan oplossingen om proces- en productfouten te voorkomen.

Meer informatie
Module Vlechtkennis en vlechttechnologie

Deze module geeft inzicht in de verschillende soorten vlechtmethoden die er zijn. Mogelijke eindproducten en toepassingen van gevlochten materiaal komen aan de orde. Ook wordt ingegaan op nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie