Uitvoeren gedrags- en drijfveren analyse

Opleidingsinformatie

De analyse brengt in kaart wat het gedrag is van een medewerker in relatie tot de werkzaamheden en omgeving. Een doel kan zijn om de samenwerking in een team te bevorderen.
MODINT Academy werkt met een instrument dat door TSI (TTI Succes Insights) is ontwikkeld waarbij met behulp van 3 tools gedrag wordt geanalyseerd.

Wat leveren de analyses op?
- selectiebeslissingen kunnen onderbouwen
- medewerkers beter aan kunnen sturen
- betere functioneringsgesprekken kunnen voeren
- beoordelingstrajecten beter uit kunnen voeren
- individuen of teams beter kunnen coachen (teambuilding)
- reorganisatieprocessen of veranderingsprocessen beter laten verlopen
- persoonlijke ontwikkelingsplannen mee helpen ontwikkelen
- conflicten oplossen
- beter een beroepskeuze kunnen maken

Onderdelen TSI-instrument

Gedragsanalyse
De gedragsanalyse geeft binnen een half uur een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van het gedrag van de deelnemer. Welke individuele gedragskenmerken zijn specifiek van waarde voor de organisatie? Hoe kan men optimaal met de betreffende persoon communiceren, waar heeft deze persoon ondersteuning of aanvullende training nodig, wat te doen om hem of haar te motiveren?

Werkomgevingsprofiel
Het werkomgevingsprofiel brengt in kaart wat voor gedrag in een bepaalde functie noodzakelijk of gewenst is. Rekening houdend met bedrijfsspecifieke elementen kan een functieprofiel worden opgesteld. Het werkomgevingsprofiel kan vervolgens vergeleken worden met de gedragsanalyse van een individu. Zo zijn eventuele verschillen tussen gewenst en vertoond gedrag makkelijk boven tafel te krijgen.

Werkgerelateerde drijfverenanalyse
De werkgerelateerde drijfverenanalyse maakt, in relatie tot de werkomgeving, inzichtelijk waarom iemand de dingen doet zoals hij/zij ze doet (wat een persoon beweegt). Per drijfveer, en afhankelijk van de hoogte van de score, brengt het profiel algemene kenmerken, waarde voor de organisatie, leerstijlen, sleutels tot motivatie en mogelijke aandachtspunten in beeld.

Voor wie?
Medewerkers die inzicht willen hebben in hun gedrag in relatie tot de werkzaamheden en omgeving.

Werkwijze
De deelnemer vult via internet een vragenlijst in. Met de resultaten wordt een uitvoerig rapport opgesteld. Vervolgens volgt een gesprek van maximaal 1 uur waarin het rapport wordt toegelicht. Dit is een gesprek met een consultant die een uitvoerige training heeft gehad en is gecertificeerd door TSI.

Grootte van de "klas"
Individueel

Certificaat
Na afronding ontvangt de deelnemer een rapport met gedragsprofiel.

Duur
Invullen vragenlijst via internet ± 30 minuten, gesprek consultant ± 1 uur.

Datum/locatie
Neem svp contact op met Marieke Kuper-van Dijk op tel. 088-8100937, mob. 06-53317923 of email kuper@modint.nl.

Investering voor deelnemer
€ 750,- per deelnemer (niet-MODINT-leden € 825,- per deelnemer).

Opleidingskalender
datum aanmelden prijs locatie

 

In de bovenstaande beschrijving tref je informatie aan over de datum(s) en locatie(s) van deze opleiding. Het kan ook zijn dat we bezig zijn een (nieuwe) datum/locatie te vinden. Neem contact met ons op voor meer informatie!

contact

Maatwerk

Nog niet (precies) gevonden wat je zocht? Schikt de datum of locatie niet helemaal? Neem svp contact met ons op; grote kans dat we iets voor je kunnen betekenen!

contact